ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Voodoogar Arashizragore
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 6 December 2006
Pages: 355
PDF File Size: 11.12 Mb
ePub File Size: 19.32 Mb
ISBN: 788-7-23315-209-3
Downloads: 85817
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faezuru

Travels Into Dalmatia created a sensation across Western Europe when it was published in Kralj ibenika bira se o Boiinim blagdanima i 10 bude pemaest dana.

Alberto-Fortis-Put-Po-Dalmaciji

Ima jo mnogo pjevaa koji, poro otpjevaju neto starinsko u: Neka od tih tjeleaca imaju nadasve uplji kastu rvar, unato promjeni to su je pretrpjela; na njima se ve pod osrednjim povealom razabiru bezbrojne stanice. Sracinar, pa i jednostavan ljubitelj umjetnosri i dobre uenosti, kada se nae u Podgrau, nee se moi suzdrati i ne poeljeti da neka mona ruka quicquid wb terra est iu apriwm proferat. Polaskao bLh seb1 da to umijem initi jer poznajem ud roga naroda; 1 stoga sam napustLO Podgrae nosei u sebi jaku elju da se onamo vratim opskrbljen nunom opremom za iskapanje.

Antun Vrani se rodio dvadeset devetoga dana mjeseca svibnjaod oca Franje, plemenitog ibenanina, i majke Margarite Sratili, plemkinje iz Trogira. Nerijetko s Morlacima pastiri njihovih dua posrupaju vojni ki, re im ibom popravljaju rijela. O ovom Petru govorit u vam nie, re o nekom Ivanu Nardinu20 koji je u latinskim elegijskim stihovima pisao pohvale Si beniku, a isrom sc temom bavio i neki juraj igori, 21 kojega djela navodi Tomko.

Dok on stoji u tako pokonm poloaju, jedan ili vie roaka nabrajaju hvale o pokojniku koje esto podiu duhove na osvetu i etverononog ovjeka izvrgavaju tekoj opasnosti.

TOP 10 Related  LA NUEVA BABILONIA CONSTANT PDF

U nakm se mon lovom na koralje bave podanici napuljskoga kralja, koji su u sluibi vritelja loga prava. Naprotiv, uvjeren sam da tome: T akva je, na pr. To puanstvo koje je bira lo vlastita poglavarstva i dtalo se Pod gmda, sono l cini. U dokumentima onoga vremena grad se naziva Dalmcaiji Maritima, dalmacjji od Porfirogenera Belgrado, prema obiaju slavenskih naroda koji su prijestolnicu dal,aciji knezova esto nazivali rim imenom Prvoj je knjizi sredinje poglavlje o Morlacima, a drugoj – to je stanovita protutea – opis Primorja, odnosno gostoljubive obitelji vojvode Prvana Kokoria.

Razliita zapaanja to sam ih ve izvrio ili u ih odsada unaprijed vriti.

Alberto Fortis – Put po Dalmaciji.pdf

Odgojili su ga isusovci u Rimu, a do godine Retrieved from ” https: Ana marked it as to-read Jun 23, Od onih s dvama klobuiima, koje su manje rijetke iako nisu ptu, neke sam poslao da uu u zbirku naega uenog prijatelja, botaniara doktora Amonija Turre iz Vicenze. Kada su se vratile vruine, iz njih je istekla silna koliina mane koju su pohlepno navalili jesti Morlaci, otkrivi da je slatka.

Preveo sam na talijanski nekoliko morlakih junakih pjesama, a jednu od nj ih, koja alberti se ini da je u isto vrijeme dobro sroena i zanimljiva, dodat u ovomu svome dugom pripovijedanju. T rebalo bi ispitati da li se re rijei, koje se nalaze u njemakom jeziku ro je sa Saksoncima preao na va plemeniti otok, nalaze i u nekom laberto Starih junih Kelta.

Na railliite smo ga n. Nije mi bilo po udi raspitivati se o onim prethodnim branim uvjetima to ih je istaknuo zagrebaki kanonik; ali on je jamano morao znati da je vladao jedan rako opre7.

Retrieved August 14, Kanal je imao svrhu isuiti i osposobiti za obradu Djela Je dao nskau bosancu: Kum za njega ree meso i kruh. Hrvatski jezik, koji je Forris prvi pur uo u lsrri jonauio je ve roliko da se mogao sporazumijevati sa stanovnitvom, a o crkvenoslavenskom kao moguem jedinstvenom jeziku 7.

TOP 10 Related  CATATAN PINGGIR GOENAWAN MOHAMAD PDF

Poginuo je vrlo mlad u jednoj bici. Hlae su od debele bijele rae, vezane oko kukova vunenom vrpcom koja ih zatvara kao putnu rorbu.

Put po Dalmaciji

Prevarili su se mnogi pisci o ilirskim pitanjima koji su povjerovali da je na ruevinama Asserijc izrastao Zemunik, a ro je tvrava u okolici Zadra esnaest milja od Podgrada. Na Modake Fortis gleda onako kako odrasli gledaju na djecu. Knjiga o Cresu i Loinju13 zasnovana je kao mincrnloka studijaa u konanoj je redakciji izila kao svojevrsna monografija o otoju ili, jo vie, studija o stanovn itvu i narodnoj, usmenoj knjievnosti bar je tako Forris mislio uzimajui Kaieve pjesme- koje je narod prihvatio i znao napamet -kao djela narodnoga genijao narodnom jeziku i pismu.

Ako se kadgod desi da hajduka uhvate panduri, oni ga ne veu kako to obino rade biri kod nas nego mu razveu svirnjak da mu hlae spadnu na pere, pa ne moe pobjei, a pokua li to, zarije se nosom u zemlju. Poslije je Morlak tedljiv i kanjava sama sebe ne sluei se stvarima koJe su namijenjene da ga zaklanjaju od vremenskih nepogoda; tako, ako ima novu kapu, a iznenadi ga kia, on je skida volei radije otkrivene i gole.

Morlaci ne bi sklopili takav ugovor; a ako bi ga sklopili, moda bi se zbog toga pokajali.

Categories: